Oprichting

1897

Het bedrijf werd op 10 oktober 1897 opgericht door Pieter Meijer, gevestigd aan de Nieuwstraat in Apeldoorn. Er werd een werkplaats gehuurd voor een huurbedrag van 70 Nederlandse Guldens per jaar.

Bekijk afbeelding

Verlening Hinderwetvergunning

1898

In 1898 werd de Hinderwegvergunning verlengd, De Hinderwet is een voormalige Nederlandse wet uit 1875 die regels stelde omtrent bedrijfsactiviteiten die hinderlijk, gevaarlijk en/of schadelijk waren voor de omgeving of het leefmilieu.

Bekijk afbeelding

Aankoop nieuw bedrijfspand

1899

In het jaar 1899 werd een pand aangekocht, des tijds betrof dit een aankoopbedrag van 2250 Nederlandse Guldens.

Bekijk document

Personeel gezocht

1905

De zaken gaan goed, blijkt uit een advertentie uit 1905 er wordt nieuw personeel gezocht. Er wordt gezocht naar een bekwaam steenhouwer.

Bekijk afbeelding

Overlijden van Pieter Meijer

1905

Op 21 mei van het jaar 1905 overlijdt Pieter Meijer. Zijn, op dat moment, veertienjarige zoon Siwert Meijer zet onder de hoede van zijn moeder het bedrijf voort.

Bekijk document

Afwikkeling Pieter Meijer

1905

Afwikkeling van het overlijden van Pieter Meijer.

Bekijk document

De werkplaats en avondschool

1909

Siwert Meijer werkt overdag in de steenhouwerij en volgt de avondschool.

Bekijk document

Plaatsing grafsteen Soerensweg

1910

Plaatsen grafsteen op de begraafplaats aan de Soerenseweg.

Bekijk afbeelding

Overlijden Gerritje Woudenberg

1911

In 1911 overleed Gerritje Woudenberg, de weduwe van Pieter Meijer.

Bekijk afbeelding

Handleiding tot doen van zaken

1911

Omdat Siwert Meijer nog minderjarig is moet een handlichting tot het doen van zaken verleend worden.

Bekijk documenten

Middenstandsdiploma

1912

In de avonduren wordt het middenstandsdiploma gehaald zodat Siwert Meijer de zaak zelfstandig voort kan zetten.

Bekijk document

Handleiding tot doen van zaken

1914

Bekijk afbeelding

Aankoop woning Rustenburgstraat

1920

De zaken gaan goed na een moeilijke periode tijdens de 1e wereldoorlog waar de aanvoer van steen stil lag, de locatie aan de Nieuwstraat werd te klein en voor de uitbreiding werd de woning van de achterburen aan de Rustenburgstraat aangekocht waarbij het vooral om de tuin ging omdat daar meer opslagruimte beschikbaar was.

Bekijk documenten

Telefonisch bereikbaar,
op 14 januari 1922

1922

Nu ook telefonisch bereikbaar volgens een advertentie uit de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 14 januari 1922.

Bekijk afbeelding

Eerste machines

1923

Intussen waren de eerste machines in gebruik genomen, zodat de steenhouwerij als onderschrift kreeg -elektrische fabriek-.

Bekijk afbeelding

Contract voor de levering van stroom

1925

Met de PGEM werd een contract voor de levering van stroom afgesloten.

Bekijk document
\

Logistiek proces

1930

Aanvoer hardsteen per trein en met paard en wagen van station naar werkplaats.

Bekijk afbeelding

Uitbreiding aan de Nieuwstraat

1934

Het bedrijf wordt opnieuw uitgebreid met een grotere werkplaats en nieuwe machines, nog steeds aan de nieuwstraat.

Bekijk document

Nieuwstraat 1935

1935

Nieuwstraat circa 1935

Bekijk afbeelding

Nieuwstraat 1937

1937

Nieuwstraat 1937

Bekijk afbeelding

Nieuwstraat 1938

1938

Nieuwstraat 1938

Bekijk afbeelding

Overname Steenhouwerij de Roo

1947

Na de Tweede Wereldoorlog werd de draad weer opgepakt en werd uitbreiding gevonden door de overname van de Steenhouwerij de Roo aan de Arbeidstraat in Apeldoorn. Het pand is nog steeds intact achter de woonhuizen die daar inmiddels gebouwd zijn.

Bekijk document

Het 50-jarig bestaan

1947

Het jaar dat het 50-jarig bestaan van de steenhouwerij gevierd werd met een uitstapje naar Den Haag. Waaronder meer het Vredespaleis waar veel natuursteen toegepast is en bezocht werd.

Bekijk afbeelding

De derde generatie

1955

Circa 1955.

Bekijk afbeelding

Steenhouwerij in Arnhem

1957

Intussen werd de 3e generatie Meijer in het bedrijf aangetreden echter tussen vader en zoon Piet boterde het niet zo goed en werd door senior een steenhouwerij in Arnhem aangekocht zodat ze elkaar niet meer voor de voeten liepen. De schoonzoon van Siwert Meijer, Albert Hoogenberg werd nu ook in de firma opgenomen waarmee de continu´teit gewaarborgd bleef.

Bekijk afbeelding

De tweede en vierde generatie

1960

De tweede en vierde generatie.

Bekijk afbeelding

Nieuwstraat in 1966

1966

Nieuwstraat in 1966.

Bekijk afbeelding

Naamswijziging bedrijf

1966

Tot 1966 bleven de bedrijven in Arnhem en Apeldoorn als 1 firma opereren hetgeen met de nodige strubbelingen gepaard ging zodat uiteindelijk werd besloten dat het bedrijf opgesplitst zou worden in 2 firma's. Het bedrijf in Apeldoorn ging verder onder de naam: Natuursteen bedrijf A. Hoogenberg voorheen S. Meijer en zoon.

Bekijk afbeelding

Een nieuwe locatie

1967

Na 70 jaar in het centrum van Apeldoorn geopereerd te hebben moesten alle ambachtelijke bedrijven uit de Nieuwstraat verkassen naar industrieterreinen buiten het centrum. Natuursteenbedrijf Hoogenberg kreeg een locatie in de nabijheid van het centrum op een nieuw opgezet industrieterrein aan de Koningslijn.

Bekijk afbeelding

Productie keukenwerkbladen

1985

Productie keukenwerkbladen werd ontwikkeld en nam een dermate grote vlucht dat de werkplaats aan de Koningslijn te klein werd. Om de nieuwe machines te kunnen plaatsen moest de werkplaats uitgebreid worden, op dezelfde wijze als in de jaren 30 de komst van nieuwe machines ook tot vergroting van de werkplaats leidde.

Bekijk afbeelding

Overname steenhouwerij Wegerif

1997

Overname steenhouwerij Wegerif aan de Beatrixlaan. Hiermee werd een groot deel van het ruimtegebrek aan de Koningslijn door opgelost. Kantoor en verkoop/showroom verhuisden naar de Beatrixlaan.

Bekijk afbeelding

Het 100-jarig bestaan

1997

Het 100-jarig bestaan werd gevierd met een reis naar BelgiŰ waar de hardsteen groeves en een groot productiebedrijf bezocht werden.

Bekijk afbeelding

Verhuizing naar Koningslijn 3

2000

De werkplaats aan de Koningslijn 10 bleek toch niet meer toereikend om de toenemende productie van de werkbladen aan te kunnen. Verhuisd werd naar Koningslijn 3 aan de overkant waar een grote bedrijfsruimte met opslag terrein beschikbaar kwam.

Bekijk afbeelding

Eigen werkplaats China

2005

Vanaf 2005 waren er contacten in China gelegd waar een samenwerking werd aangegaan met een grote steenhouwerij, ook een familiebedrijf. In de loop der jaren is een groot deel van de maatwerk productie daar ondergebracht hetgeen in 2008 resulteerde in een eigen werkplaats in de provincie Fujian waarvandaan sinds dien wekelijks containers richting Koningslijn Apeldoorn vertrekken.

Bekijk afbeelding
Nature and sunrise
Snow
Mountains and fjords
Northern Lights